Prif Sgwrs gan Luke Hallgarten

PRIF SGWRS
26 Mai 2023
10.30 - 11.15 (BST)
NoFit State CircusSYRCAS, MEWN GWIRIONEDD? WEL, HOFFEM ROI CYFLE IDDO.

Helo, croeso i fy sgwrs. Dwi wir yn gobeithio ei fod yn dda. Ac, wrth hynny, rwy'n golygu eich bod yn cymryd rhywbeth o werth hunan-ddiffiniedig i chi. Byddaf yn siarad am y syrcas, ei lensys, ei thafluniadau a'i dyheadau a chanfyddiad, byddaf yn dangos rhai fideos, yn siarad trwy sut a pham a beth yw penderfyniadau creadigol, yn archwilio beth mae sioe yn ei olygu, yn siarad trwy gyfyngiadau creadigol. A oes unrhyw un o'r metamodern hwn? Dwi'n gobeithio. GAN LUKE HALLGARTEN

Mae Luke Hallgarten yn ymarferydd syrcas ac yn gyfarwyddwr artistig y Revel Puck Circus. Fel un o raddedigion y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Celfyddydau Syrcas (Llundain) a Le Lido (Toulouse), bu Luke ar daith gyda NoFit State Circus a Gandini Juggling yn LEXICON, Smashed2 a Smashed. Mae Luke wedi arwain y Revel Pucks ers eu sefydlu wrth greu, datblygu a theithio cynyrchiadau syrcas pebyll gyda ffocws ar ddulliau cynhyrchu creadigol a datblygiad artistig sy’n canolbwyntio ar y gynulleidfa.