Y Briffordd i Anfeidredd

PERFFORMIO (WIP)
26 Mai 2023
14.00 – 14.30 (BST)
NoFit State CircusY BRIFFORDD I ANFEIDREDD

Darn atmosfferig ac episodig 20 munud o hyd yn seiliedig ar symud a sain am bŵer yr isymwybod dynol. Drwy' voguing', syrcas plygu a chyfuno geirio mud, mae’r Briffordd i Anfeidredd yn cyfeirio at y cymeriadau rydym ni'n eu chwarae'n breifat ac yn y gymdeithas, ein meddyliau mewnol, ymdeimlad o hunan a chwarae gemau fideo. Gwaith ar y gweill yw'r darn hwn.


Crëwyd a pherfformiwyd gan Symoné mewn cydweithrediad â Sammy Metcalfe
Crëwyd y gerddoriaeth gan Sammy Metcalfe
All consciousness is consciousness of something
It is the product not so much out of interactions with the environment -
a landscape is more or less inert, or at least predictable -
but rather of interactions with other living things
You are experiencing yourself right now because somewhere
- in an unimaginably distant past -
Your evolutionary ancestors experienced each other
And so because aware of each other
And so because aware of themselves
No man is an island
Without The Other - another mind and body outside of yourself,
seen and seeing,
        touched and touching -
you would not exist


- gan Sammy Metcalfe

SYMONÉ

Mae Symoné yn artist syrcas a pherfformio amgen yn Folkestone, y DU. Mae ei gwaith yn ymwneud ag archwilio beth yw syrcas a beth y gallai fod ac mae’n gweithio rhwng y sîn clybiau tanddaearol, datblygu gemau fideo, cabaret, gosodwaith, a sioeau’r West End.

Mae Symoné yn dal Record Byd Guinness, mae’n aelod o Pecs Drag King Collective, ac mae ganddi bob amser syniadau newydd ar y gweill i greu cyffro.