Panel Trafod

PANEL
26 Mai 2023
15.00 – 16.00 (BST)
NoFit State CircusPANEL TRAFOD

Gan dynnu ar y sgyrsiau a’r gwaith a gyflwynwyd yn ystod y dydd, nod y panel trafod hwn yw holi ymhellach sut mae syrcas a metamoderniaeth yn croestorri. Dyma gyfle i glywed mwy gan ein siaradwyr a’n hartistiaid, a rhannu eich syniadau a’ch cwestiynau eich hun.