Gweithdy Dogfennaeth

GWEITHDY
26 Mai 2023
16.30 – 18.00 (BST)
NoFit State CircusGWEITHDY DOGFENNAETH

Caiff y gweithdy hwn ei ddefnyddio i fyfyrio ar ganfyddiadau'r diwrnod a chreu syniadau am gynnwys ar gyfer cyhoeddiad cydweithredol a fydd yn dogfennu cynnwys y dydd. Gan ddefnyddio technegau 'Rhyddhau Strwythurau', byddwn yn llunio cynllun i ddatblygu ein meddyliau yn destunau y gellir eu cyhoeddi ar-lein dros y pedair wythnos nesaf. Caiff y testunau hyn hefyd eu cyhoeddi mewn llyfryn ffisegol y gellir ei ddosbarthu mewn confensiynau, cynadleddau, gwyliau a mannau hyfforddi i rannu ein hymwneud unigol â themâu heddiw, gan gynnig safbwyntiau lluosog ar y pynciau sy'n dod i'r amlwg, a rhoi llwyfan i leisiau'r rhai sydd wedi cymryd rhan heddiw.

KATHARINE KAVANAGH

Katharine Kavanagh yw sylfaenydd a golygydd The Circus Diaries, sy'n dathlu ei 10fed pen-blwydd y mis hwn fel yr unig gyhoeddiad parhaus yn y DU sy'n ymroddedig i feirniadaeth syrcas. Ar hyn o bryd mae’n dilyn PhD ym Mhrifysgol Caerdydd yn ymchwilio i gynrychiolaeth ieithyddol profiad cynulleidfaoedd syrcas mewn testunau hyrwyddo, a ariennir drwy DTP ESRC Cymru.